Lomtalanítás

A Közszolgáltató bevezette a díjmentes házhoz menő lomtalanítást. Az ingatlan használójával egy előre leegyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lomokat elszállítjuk úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat.

A kisebb méretű anyagokat a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra!

Amennyiben nagy darabos pl., bútor elszállítását szeretnék kérni, kérjük, hogy előre szíveskedjenek ezt jelezni!

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek, pl. TV-készülék, hűtőgép, számítógép, villanybojler stb…;
  • veszélyes hulladékok, pl. gumiabroncs; akkumulátor, pala, kátrányszármazékok, festékes dobozok, ajtó-ablaküveg stb…;
  • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék.

A lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

 

A díjmentes lomtalanítást Közületek, Intézmények nem vehetik igénybe.

 

Ügyfeleink a lomtalanítási igényüket legalább egy héttel a kívánt időpont előtt az alábbi elérhetőségeken jelenthetik be a szállítást végző alvállalkozónak:

 

Tököl településen ingatlannal rendelkező ügyfeleink a KUNÉPSZOLG KFT. Kiskunlacházai kirendeltségen az alábbi telefonszámon: 06 24/535-535; valamint elektronikus úton a szallitas@kunepszolg.hu e-mail címen tehetik meg.

A szolgáltatási területhez tartozó többi település esetében itt tájékozódhat: https://dtkh.hu/telepulesek

 

Kérjük, hogy Felhasználó azonosítójukat a gyorsabb ügymenet érdekében előkészíteni szíveskedjenek!